medborgarengagemang

Har kristen tro och kristet församlingsliv någon påvisbar effekt på hur människor lever? I höstas kom den senaste stora samhällsvetenskapliga boken om religion i USA, baserad främst på två stora empiriska studier (som tidigare nämnts på denna blogg). Materialet presenteras i en tegelstensvolym med titeln American Grace: How Religion Divides and Unites Us och är skriven av Robert Putnam, en av världens idag främsta och mest inflytelserika samhällsvetare, och David Campbell.