Nathan Kerr

Hauerwas och Kerr

Hauerwas möter kritiken från Nathan Kerrs Christ, History And Apocalyptic (2008) i artikeln "Beyond the Boundaries: The Church as Mission" i Viggo Mortensen and Andreas Osterund Nielsen (red), Walk Humbly with the Lord: Church and Mission Engaging Plurality (Eerdmans, 2010), som går att läsa på google books. Arne har också en artikel i denna bok.

Nathan Kerr och Halden Doerge om kyrkan, uppdaterad

I en nyligen publicerad blogg skriver Nathan R. Kerr, Ry O. Siggelkow och Halden Doerge (Inhabitatio Dei) 13 teser om kyrkan. De lyfter fram många bra poänger, men jag undrar om deras teser samtidigt är ett steg tillbaka till/mot en mer kroppslös och osynlig kyrka. Det vore spännande att få höra dina synpunkter. Blir kyrkan bara synlig i och/eller finns bara kyrkan i vissa ögonblick (av försoning) i deras teser? Är det så teserna skall tolkas?