samhälle

Ekonomism som livstolkning

Har länge haft en länk till en artikel från The Economist på mitt datorskrivbord. Nu läste jag den äntligen lite mer noggrant. Jag är ingen ekonom (även det var en del av min dröm i ungdomen) så allt har jag inte möjlighet att bedöma eller förstå. Men en sak tycker jag är intressant.

Evangeliska Frikyrkans (EFK) ordförande, Stefan Swärd, efterlyser teologer som arbetar med den "verkliga" världen som för honom är ekonomi och politik. Så låt mig då ge ett tips (jag har bara orkat ögna igenom artikeln jag här tipsar om...). Men en intressant teolog från England - Phillip Blond - har lanserat begreppet "red toryism" för att komma bortom både vänster - högerskalan och en liberal markandsekonomi.

Religionen och liberala åsikter

Den liberala ideologin har enormt många fördelar, men den visar sig också komma till korta inför en ökande pluralism. Något inte Dilsa Demirbag-Sten, politisk krönikör i Östgöta Correspondenten, verkar inse. Hon tar upp den ökande problematiken med att blogg om neutralitet - lysande.

Humanisterna på korståg

Det är alltid viktigt med kritik och ifrågasättande även inom den egna tron. Idag har humanisterna en artikel i DN som predikar det sekulära samhället. Det finns många riktigt bra delar i artikeln. Ingen vill ha ett samhälle som bygger på religion. Vi som står bakom denna blogg vill inte heller ha ett samhället byggt på kristna värderingar. Däremot vill vi i likhet med både baptister på 1800-talet och de radikala reformatorerna på 1500-talet har religionsfrihet för alla.

Vad är teologi?

Det kan inte ha undgått någon att teologiämnet är starkt ifrågasatt i Sverige idag. Det anses vara på gränsen till ovetenskapligt och konfessionellt. Det skall bygga på objektivitet och neutralitet. Det skulle bli spännande om vi lät samma kriterier också gälla feministisk, ekonomisk och sociologisk forskning. Alla dessa vilar ju också på konfessionella antaganden. (se ex. Roland Nelsons "Economy as Religion" och John Milbanks "Theology and Social Theory") Men okej nu är det spelreglerna.

Det handlade om mig, bland annat...

Den ironiska generationen är död. Enligt Henrik Schyffert är det Lukas Modyssons fel.

Ställ in allt annat på lördag kl. 2100 (eller hellre - titta på SVT play i efterhand...)Vill du ha en lysande omvärldsanalys och förståelse för en generation som växte upp på 80-90 talet så är detta ett perfekt sätt att få det. Den ironiska generationen är död. Enligt Henrik Schyffert är det Lukas Modyssons fel.

Is a theologically informed vision of politics, a vision that can help the church to break out of its captivity to political, social, and economical myths of modernity, possible?