självbedrägeri

Självbedrägeri

När jag läste Arnes blogg den 26 november om svensk vapenexport till Sydafrika, kom jag att tänka på hur lätt vi har att hamna i självbedrägeri. Stanley Hauerwas och David B Burrell behandlar detta ämne i en reflektion över Hitlers arkitekt, Albert Speers självbiografi Inside the Third Reich. Att vara medveten beskrivs här som en intränad förmåga att tala ut det vi är medvetna om. Och visst är det ett välkänt fenomen, att det man sätter ord på blir man medveten om på ett helt annat sätt än det som stängs inne och förblir outtalat.

Svensk vapenexport

I lördags deltog jag i en panel om svensk vapenexport. Justin Sylvester, demokratiforskare från Sydafrika, berättade hur den gigantiska vapenaffär 1999 som inkluderade svenska JAS-plan har förgiftat sydafrikansk politik. Det han berättade har jag själv kunnat se under mina sedan 2003 återkommande perioder som gästprofessor i Stellenbosch. Första gången slogs jag av hoppfullheten och optimismen. Hoppfullheten har blivit mindre för varje gång jag kommit dit. Det är naturligtvis många faktorer bakom, men hela tiden finns efterverkningarna av denna vapenaffär med.