Sydafrika

Jag har fått några intressanta frågor från Jonas Lundstöm om mitt inlägg om Luthuli och Mandela. Eftersom mitt svar är så långt (trots att det är alldeles för kort och fragmentariskt) placerar jag det här. Men läs först Jonas kommentar. Siffrorna hänvisar till Jonas numrering och den kursiverade texten kommer från Jonas.

Nyligen avslutade jag en undervisningstid i Sydafrika med en familjesemester i KwaZulu-Natal på Sydafrikas östkust. Vi bodde då nära en liten stad som heter Groutville. Den är känd som Albert Luthulis hemstad. Inte många i Sverige vet idag vem Luthuli var, men för 50 år sedan var han nästan lika känd och beundrad som Nelson Mandela är idag.

Sydafrikansk mångkulturalism

Häromdagen diskuterade man i TV-nyheterna i Sydafrika både "customary marriage law" som gör polygami tillåtet där det traditionellt har praktiserats, såsom inom Zulukulturen, och en ny föreslagen lag om muslimsk äktenskapsrätt. Sydafrika har en utpräglat "progressivt liberal" konstitution från 1996 där jämlikhet och individens rättigheter står i centrum. Men man försöker också handskas med att Sydafrika är ett genuint mångkulturellt samhälle på ett sätt som Sverige inte är. I artikel 15 om religions-, tros- och yttrandefrihet kan man läsa följande:

Jag har just träffat och lyssnat på (förre) ärkebiskopen Desmond Tutu. Detta är tredje gången jag hör honom live (även om jag inte pratat med honom förut). Han är en fantastisk talare. Med mycket humor och skratt avväpnar han sina lyssnare, samtidigt som han är mycket tydlig och skarp.

Svensk vapenexport

I lördags deltog jag i en panel om svensk vapenexport. Justin Sylvester, demokratiforskare från Sydafrika, berättade hur den gigantiska vapenaffär 1999 som inkluderade svenska JAS-plan har förgiftat sydafrikansk politik. Det han berättade har jag själv kunnat se under mina sedan 2003 återkommande perioder som gästprofessor i Stellenbosch. Första gången slogs jag av hoppfullheten och optimismen. Hoppfullheten har blivit mindre för varje gång jag kommit dit. Det är naturligtvis många faktorer bakom, men hela tiden finns efterverkningarna av denna vapenaffär med.