"Alla mina yttranden har sin grund i min passion för Gud." Desmond Tutu

Desmond TutuJag har just träffat och lyssnat på (förre) ärkebiskopen Desmond Tutu. Detta är tredje gången jag hör honom live (även om jag inte pratat med honom förut). Han är en fantastisk talare. Med mycket humor och skratt avväpnar han sina lyssnare, samtidigt som han är mycket tydlig och skarp. Han tillhör en historiskt politiskt etablerad kyrkotradition, och har använt sin position på ett oerhört positivt sätt, både under kampen mot apartheid och i det demokratiska Sydafrika. De stora sydafrikanska tv-kanalerna var där, och han vet att allt han säger kan hamna på tv-nyheter och i nyhetstidningar. När jag skriver detta har det bara gått ett par timmar sedan föreläsningen och redan finns det mängder av referat på internet. Referaten tar dock bara upp det som låter som direkta politiska uttalanden. Men talet var, som det alltid brukar vara, rakt igenom ett kristet tal, och som sådant ett politiskt tal. När han, som idag, säger att "alla mina yttranden har sin grund i min passion för Gud", så betyder det inte att denna passion finns där i bakgrunden, men att det inte syns (vilket i och för sig kan vara legitimt), utan denna passion finns på ytan. Han talar som en kristen biskop, inte som politiker, och inte som "neutral" akademiker.

Många kyrkliga ledare var aktiva i kampen mot apartheid. När ANC vann första fria valet, blev många av dessa kyrkliga ledare istället politiker. Och plötsligt tyckte de att kyrkorna inte skulle blanda sig i politiken, dvs de skulle inte vara kritiska mot ANC. Tutu blev inte politiker. Han tillät inte sina präster att bli politiker, och fortsätta att vara präster. Och han fortsatte att vara kritiker, precis som han var idag. Kyrkan ska inte vara ett okritiskt stöd för den nya regeringen, även om den är vald av en folkmajoritet. Mandela uppmuntrade hans kritiska hållning, men annars har det inte alls varit populärt inom ANC och inom många kristna sammanhang.

Men det är klart att det är svårare att veta hur man ska vara kyrka i Sydafrika idag. Som svar på en fråga sa han att under apartheid visste (anti-apartheid-) kyrkorna vad de kämpade emot och för. Idag är allt otydligare. Men av Tutu kan man åtminstone lära detta. Ska man betyda något för det sydafrikanska samhället, måste man först och främst våga vara kyrka, en bedjande och gudstjänstfirande församling som vill följa Jesus Kristus.

Bild för Arne Rasmusson

Av Arne Rasmusson

Arne Rasmusson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika.

Arne Rasmusson is professor in systematic theology at Gothenburg University and Extraordinary Professor in Systematic theology at the University of Stellenbosch in South Africa.

Kommentera