Blogg

Michael Polanyi och Esther Meek

Tänk om kunskap handlar mindre om information och mer om transformation, mindre om att begripa och mer om att bli gripen.

I en tillplattad värld

Kyrkoåret, fastan och globaliseringen

Ett grundläggande problem som somliga pekar på när det gäller globaliseringen är att den gör världen platt. Har kyrkoåret och fastetiden något att säga om det?

Om Harald Hegstads nya dogmatik

Harald Hegstad - Gud, verden og håpet

Hur ska den kristna tron presenteras i dagens Skandinavien? Det senaste budet kommer från professor Harald Hegstad som kommit ut med en ny, läsvärd lärobok i kristen tro.

En debattartikel i backspegeln

Refugees welcome

Varför skall kyrkan ta tillbaka evangelium för att riksdagen ändrat hållning? Kyrkans uppdrag är i detta läge är att göra det möjligt för det svenska samhället att ta emot så många som möjligt. Genom att hitta kreativa lösningar låta staten förstå att det är möjligt för fler att komma hit. 

Staten och den kristne

Staten och den kristne

Den situation vi idag står inför gör att frågan om statens legitimitet och uppdrag återigen hamnar i blickfånget för en teologisk reflektion.

Hur man vinner en teologisk diskussion

Do not contradict the Bible. Do not interfere with the liturgy. Do not threaten the means of salvation.

William C Placher kommer med en tes om hur man vann teologiska debatter på 200 och 300-talet. Jag tror att de kriterier han menade var verksamma kan lära oss något i dagens teologiska diskussioner.

Vem är "vi"?

Joel Halldorf, ledarskribent och krönikör på Dagen. Foto: Natanael Johansson

Borde inte en sådan här text ändå på något sätt ställa sig frågan: "Vems 'vi', vilken pacifism?"

Svend Brinkmann (tv) och Byung-Chul Han (th)

Riskerar vi i våra kyrkor idag att förvandla evangelium till marknadsföring för en slags "positivitetskultur" som ska få oss att "må bra", när den i själva verket skapar ensamhet, vilsenhet och trötthet?

Om skillnaden mellan en hjälte och ett helgon

A hero fears failure, flees mistakes, and knows no repentance: the saint knows that light only comes through cracks, that beauty is as much (if not more) about restoration as about creation.

The hero's story is always about the hero. The saint is always at the periphery of a story that is really about God.

Hauerwas och praktiker

Praktikernas primära funktion är enligt Nicholas Healy inte att forma oss till kristna utan att öppna oss för Gud och det Gud gör i och för världen. De är ”teo-centriska” och inte ”ecclesio-centriska”. Träffar Healys kritik Stanley Hauerwas position?