Alasdair MacIntyre

Yrket först - kristen sen?

Glasarbete

"Men vad värre var: jag märkte att jag började hata dessa ingenjörer, som stod där dag efter dag med sitt tidtagarur och sitt anteckningsblock. Jag visste, att det var orätt av mig, som var en kristen."

Vi väntar på en ny Benediktus, del 2

I Vi väntar på en ny Benediktus, del 1 försökte jag skissa hur Alasdair MacIntyre i sin bok After Virtue menar att det nuvarande tillståndet i världen – Han kallar det ”after virtue” – måste förstås mot bakgrund av Upplysningsprojektets misslyckande. Det är resultatet av det misslyckandet. MacIntyre beskriver tillståndet som emotivismens tid (6-35).

Vi väntar på en ny Benediktus, del 1

We are waiting not for Godot, but another – doubtless very different – St. Benedict.

MacIntyre avslutar After Virtue med att jämföra – dock med en del kvalifikationer –vår tid med hur Romarrikets fall ledde till ”the Dark Ages”:[1]