auktoritet

"Problemet som Stefan Swärd kritiserar grundar sig alltså i att Jonas Lundström har dragit den evangelikala bibelsynen till sin spets."