C S Lewis

Gud som mål och inte medel

Idag sitter jag och förbereder en predikan om "Gud och lidandet". Ögnade då igenom C.S Lewis bok "Anteckningar under dagar av sorg". Fastnade vid ett citat som jag många gånger funderade över första gången jag läste det och en tid därefter. Lewis skriver: "Om man nalkas honom som en väg i stället för ett mål, som medlet istället för syftet, då nalkas man honom i själva verket inte alls."(s 87)