Chris K. Huebner

Nya böcker

Nästa bok i serien

Är metoder en avgud?

Idag har jag suttit och läst Chris K. Huebners avhandling Unhandling history: anti-thoery, ethics, and the practice of witness. Eller rättare sagt jag har främst ägnat mig åt kapitel fem. Där behandlar han John H. Yoders metod. Huebner menar att centralt för Yoder är vad han kallar för "non-possessive mode of enquiry". Poängen med den är att kyrkan aldrig äger historien eller vägen framåt. Det Gud gör i historien kan bara tas emot som gåva och är därför inget vi förfogar över.