citat

Visdom från 1940-talet

Sitter nu och jobbar med material som använts för undervisning på 1940-talet på ungdomsläger. Det är fascinerande att läsa på många sätt eller vad sägs om följande citat.
”För den kristna ungdomen är inte karriären det viktigaste och får aldrig bli det viktigaste. Den som säljer sig för att nå en social ställning har sålt sig alltför billigt.”

Dagens citat

Något provokativt att begrunda i hängmattan:

"Familjen, det är egoism i grupp. En gruppegoism som förnekar individen. Och den är inte, som man ibland hör, produkten av individualism... Utvecklingen av våra samtida seder visar tvärtom på den ofantliga utväxten av familjekänslan. Det är familjen som har vunnit på bekostnad av sociala relationer, vänner, grannar... Den är drottningen."
Corine Maier, No Kid. 40 skäl att inte skaffa barn (Schibsted förlagen, 2008), 95.

Gud som mål och inte medel

Idag sitter jag och förbereder en predikan om "Gud och lidandet". Ögnade då igenom C.S Lewis bok "Anteckningar under dagar av sorg". Fastnade vid ett citat som jag många gånger funderade över första gången jag läste det och en tid därefter. Lewis skriver: "Om man nalkas honom som en väg i stället för ett mål, som medlet istället för syftet, då nalkas man honom i själva verket inte alls."(s 87)

Jacques Ellul on prayer

Jacques Ellul

Prayer holds together the shattered fragments of the creation. It makes history possible.

Barth on the "Wholly Other" as paganism

Last Sunday was the 123rd anniversary of Karl Barth's birth. Here is one quote from his Church Dogmatics which have followed me for over 25 years and definitively did chaken my view of God ever since.

Bell on Forgiveness

"Hence, the gift of forgiveness is the gift of the capacity to forgive and the return of the gift is a sign of the gift’s reception. Where it is not given, it has not been received… Conversely, where it has been received, the gift of forgiveness that is love is returned… Moreover, the gift of forgiveness is the communally instantiated capacity to forgive. Being in Christ is to participate in Christ’s body, the Church. Hence, we learn to receive and return the gift in the Church, and the task of the Church is nothing other than the reception and transmission of this gift.

"What should we get out of worship? Wrong question. Worship is not a utility but an offering, a sacrifice, an economy of grace that interrupts and critiques the feverish cycles of production and consumption - which is why the collection is not fund-raising but cultural critique. If you want relevance, excitement, or profit, go to a rally, a concert, or the stock exchange. To put it most counter-culturally: Blessed are the bored, for they will see God. Indeed you must be bored-again."

The Anabaptists, partly because of outside forces, gave priority to the proclamation and realization of the gospel in the community before they participated in shaping the world. Already Celsus blamed such an attitude for leaving "the government on earth for the most lawless and wildest barbarians" who neither respect the worship of God nor true wisdom among people. The accusation that Christian pacifism thrives on the fact that others take care of the dirty business of politics has a tradition!

Den åttafaldiga vägen till salighet

Citat av Magnus Tunehag från en predikan i Johanneskyrkan 2009-04-19:
"Den väg jag kallar den åttafaldiga saliga vägen (buddisterna har ju en åttafaldig väg!) presenterar Jesus i Matt 5: