Corren

Den "muskulösa" liberalismen

"David Cameron efterlyser en mer aktiv muskulär liberalism, där lika rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati aktivt upphöjs till en starkare nationell identitet."