Dagen

En debattartikel i backspegeln

Refugees welcome

Varför skall kyrkan ta tillbaka evangelium för att riksdagen ändrat hållning? Kyrkans uppdrag är i detta läge är att göra det möjligt för det svenska samhället att ta emot så många som möjligt. Genom att hitta kreativa lösningar låta staten förstå att det är möjligt för fler att komma hit. 

Fördöma religiös politik?!

Dagen rapporterar idag om att kyrkornas världsråd, Vatikanen och Evangeliska Alliansen har kommit överen som etiska riktlinjer för missionärer. Det är intressant eftersom etiken här blir en slags allmän hållning som dras ur ett teologiskt sammanhang. En slags allmän etiskt hållning. Det intressanta är ändå hur teologisk färgad en av riktlinjerna är. Det handlar om riktlinjen om religionsfrihet. Det lyder

Vad är teologi?

Det kan inte ha undgått någon att teologiämnet är starkt ifrågasatt i Sverige idag. Det anses vara på gränsen till ovetenskapligt och konfessionellt. Det skall bygga på objektivitet och neutralitet. Det skulle bli spännande om vi lät samma kriterier också gälla feministisk, ekonomisk och sociologisk forskning. Alla dessa vilar ju också på konfessionella antaganden. (se ex. Roland Nelsons "Economy as Religion" och John Milbanks "Theology and Social Theory") Men okej nu är det spelreglerna.