det sekulära

I senaste numret av Modern Theology (26:3) finns flera intressanta artiklar som diskuterar Taylors viktiga bok A Secular Age:

Sjal eller sambo?

Hade förmånen att kunna lyssna på radio i bilen häromdagen. Det var ett mycket intressant reportage i Studio ett. Det handlade om människors fördomar mot beslöjade kvinnor. Det visar sig nämligen att beslöjade kvinnor möter en hel del våldshandlingar (brett definierat). Som en del av reportaget gjorde de en sk. enkät om vad människor på stan tänkte om beslöjade kvinnor. En kvinna sa då att hon oftast funderar på om de har valt slöja själva eller om det är deras religion om tvingat dom?

Olov gjorde i sin kommentar mig uppmärksam på en recension av Ola Sigurdsson i GP 11 aug av José Casanovas "Europas Angst vor der Religion" . Väl värd att läsa och relaterar också till samtalet som pågår här under - "Religionen och liberala åsikter".

Religionen och liberala åsikter

Den liberala ideologin har enormt många fördelar, men den visar sig också komma till korta inför en ökande pluralism. Något inte Dilsa Demirbag-Sten, politisk krönikör i Östgöta Correspondenten, verkar inse. Hon tar upp den ökande problematiken med att blogg om neutralitet - lysande.

Charles Taylor, A Secular Age

Den mångfasetterade berättelse som Taylor berättar och de många svindlande resonemang han för i sin bok Charles Taylor om vår sekulära tid, inledning") gör det tydligt att det som är utmärkande för sekulariseringen och moderniteten inte är religionens nedgång eller marginalisering och rationalitetens triumf, utan pluralism och fragmentering, både för "tron" och "otron".

Charles Taylor, A Secular Age

Den andra fasen i Taylors sekulariseringsberättelse i sin bok A Secular Age återfinner vi under 1800- och 1900-talet (för tidigare delar i denna sammanfattning av Taylors bok, se "Charles Taylor om vår sekulära tid, inledning"). Det är en fas som präglas av mångfald och diversifiering, av en "nova-effekt".

Charles Taylor, A Secular Age

Taylor vänder sig i sin bok A Secular Age starkt mot den klassiska sekulariseringsberättelsens förenklade och raka historieskrivning. Hans berättelse tar sin början i senmedeltiden eller renässansen. Han skildrar hur människor i denna tid (och tidigare) levde i en "förtrollad" (enchanted) värld.

Charles Taylor, A Secular Age

Det finns idag, skriver Charles Taylor i sin bok A Secular Age, åtminstone tre (ibland överlappande) sätt att tala om det sekulära. Det första sättet lägger betoningen på hur de "offentliga rummen" (gemensamma institutioner och praktiker, till exempel staten) kopplas loss från det religiösa (som förläggs till det privata). I den här meningen är väl de flesta västerländska samhällena sekulära.

Charles Taylor, A Secular Age

Varför var det i vårt samhälle praktiskt taget omöjligt att inte tro på Gud för 500 år sedan, medan många av oss idag upplever det både oproblematiskt och oundvikligt?