Eberhard Jüngel

Kyrkan och sanningen

Jag läser en liten bok där den nu pensionerade tyske teologen Eberhard Jüngel (vars föreläsningar och högre seminarier jag följde ett år i Tübingen 1987/88) i intervjuform berättar om sitt liv. Han växte upp i ett icke-kristet hem i det kommunistiska Östtyskland. På frågan hur det kom sig att han blev teolog svarar han två saker. Först, han vill förarga sin pappa som ville att han skulle bli jurist.