ekonomi

Ekonomer och humanister

SvD har en mycket intressant understreckare om ekonomers brist på humanistisk bildning. Bildning ingår för övrigt alltmer sällan i den uppgift Universiteten uppfattar sig ha. Eventuellt kan det ha något med den förda politiken att göra... Det handlar istället om utbildning som skall vara anställningsbar. Nyttighet är honnörsordet. Bengt Kristensson Uggla skriver om en rapport från Stanford som visar att detta perspektiv faktiskt är kontraproduktivt.

Ekonomisk människosyn

Min son har, som allmänbildning, just börjat läsa en grundkurs i nationalekonomi . De börjar med mikroekonomi. Redan från början får de veta att nationalekonomi är mer likt fysik än det är likt andra samhällsvetenskaper. Den grundläggande enheten är den rationellt nyttomaximerande individen. I varje situation finns det alltid ett val som är bättre än ett annat. Utifrån dessa antagande kan man sedan bygga upp matematiska modeller av verkligheten som kan förutsäga den ekonomiska utvecklingen.

Ekonomism som livstolkning

Har länge haft en länk till en artikel från The Economist på mitt datorskrivbord. Nu läste jag den äntligen lite mer noggrant. Jag är ingen ekonom (även det var en del av min dröm i ungdomen) så allt har jag inte möjlighet att bedöma eller förstå. Men en sak tycker jag är intressant.

Evangeliska Frikyrkans (EFK) ordförande, Stefan Swärd, efterlyser teologer som arbetar med den "verkliga" världen som för honom är ekonomi och politik. Så låt mig då ge ett tips (jag har bara orkat ögna igenom artikeln jag här tipsar om...). Men en intressant teolog från England - Phillip Blond - har lanserat begreppet "red toryism" för att komma bortom både vänster - högerskalan och en liberal markandsekonomi.

Economics as Religion

Nelson shows convincingly how Western modern economics has evolved into a kind of "secular theology" or "secular religion".