Erik Sollerman

Visdom från 1940-talet

Sitter nu och jobbar med material som använts för undervisning på 1940-talet på ungdomsläger. Det är fascinerande att läsa på många sätt eller vad sägs om följande citat.
”För den kristna ungdomen är inte karriären det viktigaste och får aldrig bli det viktigaste. Den som säljer sig för att nå en social ställning har sålt sig alltför billigt.”

Kyrkans isolering

Sitter i mitt avhandlingsarbete och läser en bok från 1954 av Erik Sollerman. En mycket framsynt och duktig skribent. Boken heter "Kyrkan i världen och världen i kyrkan". Ett litet citat om vad kyrkans isolering gör med henne. "Det är därför kyrkan så ofta måste hålla sig med specialister, som översätter hennes språk, så att det kan förstås av direktörer, intellektuella och knuttar." Det är ett citat, men som alltid hos honom står det aldrig var det är hämtat och denna gång inte heller vem som skrivit eller sagt det. Men det är intressant ändå.