fasta

I en tillplattad värld

Kyrkoåret, fastan och globaliseringen

Ett grundläggande problem som somliga pekar på när det gäller globaliseringen är att den gör världen platt. Har kyrkoåret och fastetiden något att säga om det?

Att festa som fasta

Hos antikens ökenfäder var fastan inte någon kroppsföraktande självförnekelse. Tvärtom var fastan något man menade var gott för kroppen. ... Kanske kan alltså årets fasta bestå utav fest?