församlingen

Sätta upp Bibeln likt en Shakespearepjäs

Kroborgs Slott

Anton Johnsson samtalar med Arne Rasmusson om Bibeln, bibelbruk, församlingspraktiker, om hans tid som församlingsplanterare med mera.

Leonardi da Vinci, Last Supper (Wikimedia Commons)

Den första kyrkan firade antagligen nattvard som en verklig måltid. Har vi förlorat något centralt när detta reducerats till en helig rit i fina kyrkor som firas med en liten brödbit?

Pärlan

Frikyrkans livsnerv är inte ”heliga individer” utan ”de troendes gemenskap”. Om formande gemenskaper och sökandet efter en vision om det fulla livet.

Som vanligt när Stanley Hauerwas är i farten säger han något provokativt -- och något insiktsfullt. Här är ett utdrag om varför evangelikala församlingar håller på att dö ur en intervju.

Har kristen tro och kristet församlingsliv någon påvisbar effekt på hur människor lever? I höstas kom den senaste stora samhällsvetenskapliga boken om religion i USA, baserad främst på två stora empiriska studier (som tidigare nämnts på denna blogg). Materialet presenteras i en tegelstensvolym med titeln American Grace: How Religion Divides and Unites Us och är skriven av Robert Putnam, en av världens idag främsta och mest inflytelserika samhällsvetare, och David Campbell.

Vi äger vår identitet

Men frågan är hur samhället skall hantera de människor som längtar efter att leva dopets liv?