Foucault

Jag har i en längre översikt beskrivit hur 1900-talets svenska akademiska teologi skapats i skärningsfältet mellan en luthersk national- och folkkyrka, statsstyrda universitet och och speciella föreställningar om "Vetenskapen". Vetenskaplig teologi ska, hävdade man, vara helt värderingsfri och icke-konfessionell. Trots detta har den varit utpräglat luthersk. Anders Nygren och Gustaf Aulén kunde skriva teologihistorier om kärlekstanken och försoningsteologi där den absoluta höjdpunkten var Luther.

Samhällets utstötning

Jag sitter precis och skriver en text till en konferens. Texten handlar om hur kyrkan kan förställa sig "kristen ungdom". Jag använder mig av poststrukturalistiska teorier (på ett mycket fritt och kreativt sätt...). I dessa spelar tanken om disciplinering en viktig roll. Michel Foucault skriver bl.a. i sin Övervakning och straff om hur kyrkan blir en del av den allmänna disciplineringen. Disciplineringen sker egentligen omärkt genom att våra värderingar uttrycker sig i hur vi handlar - det blir liksom vattnet vi simmar i och utgår ifrån.