frikyrka

Ett fulltonigt evangelium

Ett fulltonigt evangelium

Genom att lära sig av varandra erhålles därför en större bredd och en helhetsförståelse av den kristna spiritualiteten.

En sjungande kropp

En sjungande kropp

Gästinlägg av Anton Jonsson: "Det kristna livet måste vittna om ett annat rike, och ett annat sätt att handla. Detta för att det kristna livet inte bara ska bli en kroppslös känsla, något som inte går att ta på."

Frikyrka eller inte

Jag tänker inte ursäkta mig för frikyrkliga argument i det ekumeniska samtalet.

I Dagen publicerar idag Björn Cedersjö en debattartikel som manar till att man ska sluta säga "frikyrklig".

Bilder, symboler och språk

Sen jag var på Frizon har jag gått och funderat på en vanligt förkommande metafor i frikyrkliga lovsångstexter. Vi sjunger mycket om "hjärtat". Det är helt klart att det är en biblisk metafor. Hjärtat är väsentligt i en biblisk terminologi. Men metaforer hänger inte i luften utan fungerar alltid i det sammanhang som de används. Fundera på följande rader från en lovsång. "Lär mig förstå med hjärtat" Vad betyder det?

"Problemet som Stefan Swärd kritiserar grundar sig alltså i att Jonas Lundström har dragit den evangelikala bibelsynen till sin spets."