historiske Jesus

But what if the church's dogma were a necessary hermeneutical principle of historical reading, because it describes the true ontology of historical being?

Varför sökte inte premoderna bibeltolkare – de före Upplysningen, före 1600/1700-talet – efter den historiske Jesus? Den frågan har jag fått anledning att fundera över eftersom jag undervisar just om den historiske Jesus.

Några frågor väcktes när jag häromveckan läste Stanley Hauerwas. Han skriver (från 1981):