Jacques Ellul

Den goda onyttan

Flyga drake

En av nyttans stora myter är denna: att vi kan och måste ha kontroll, att det är upp till oss att skriva vår egen historia eller att bygga Guds rike. Den kristna berättelsen hävdar något annat.

Jacques Ellul, 6 januari 1912 - 19 maj 1994

Jacques Ellul

"Det största problemet för en kristen idag är inte att veta hur han ska handla. ... Det som betyder något är att leva, inte handla."

Jacques Ellul 100 år

Den 16 oktober 1978 hade Roland Spjuth och jag en en flera timmar lång och intensiv diskussion om en bok jag just läst. Vi var mitt uppe i vår första termin av sociologistudier och vår första termin av högskolestudier överhuvudtaget. Bokens titel var The False Presence of the Kingdom (på franska 1963) och författare var Jacques Ellul.

Tio teser till onyttans lov

Den mest djupsinniga och tankeväckande text som någonsin skrivits om onyttan ur ett kristet perspektiv är Jacques Elluls meditationer över onyttan i Politique de Dieu, politiques de l'homme (1966; The Politics of God and the Politics of Man, 1972).

Jacques Ellul on prayer

Jacques Ellul

Prayer holds together the shattered fragments of the creation. It makes history possible.