Jean Vanier

Man med käpp

Jean Vanier: "Detta är min vision för våra kyrkor: att de blir platser som präglas av tillhörighet och delande.”

Den 9 december utkommer Stanley Hauerwas och Jean Vaniers bok Living Gently in a Violent World: The Prophetic Witness of Weakness på svenska med titeln Ömsint liv i en våldsam värld (9789152632741). Det är förlaget Cordia som ger ut den och de skriver på sin hemsida (www.cordia.se):