Karl Barth

"But attention!"

In the video clip above Karl Barth says that God reveals himself in the world, not just in the Bible. But here we have to be careful...

Karl Barth och kristen pacifism

Genom hela den kristna historien har icke-våld och efterföljelse av Jesus hängt samman. Den tidiga kyrkan tog avstånd från våld. Senare skulle munkar och präster inte använda våld. Inte heller kvinnor, som utgjorde åtminstone halva kyrkan. Samtidigt har kyrkan, sedan den blev samhälleligt etablerad, sett våld som en tragisk nödvändighet. Och när delar av den kyrkliga eliten hämtades från den krigande klassen blev våldet uppfattat som något naturligt, även om vissa var undantagna från dess utövande.

Karl Barth 125 år

Karl Barth | h/t TVZ

Idag är det 125 år sedan Karl Barth föddes (10 maj 1886 – för den som inte är så snabb på huvudräkning) – en av 1900-talets största teologer och en modern kyrkofader. Var kommer storheten i hans teologi ifrån? Om det skulle mycket kunna sägas. Men en sak är säker: storheten har mycket att göra med den ödmjukhet, självdistans och humor med vilken han närmade sig sin kallelse som teolog.  Han har blivit kallad "vår tids gladaste teolog" och lär ha sagt något i stil med att "skrattet är granne med Guds nåd". Daniel Migliore skriver på ett ställe:

I april hölls en konferens på Wheaton College — som säkert många vet — om N. T. Wrights exegetik och teologi. Richard B. Hays höll då en spännande föreläsning om Wrights historiske Jesus-projekt och undrade varför Wright är så arg på Karl Barth (en mördarsnigel i Guds trädgård-style). Men mest av allt utmanar han Wright att fundera på vad en kristen historiesyn är. Spelar det ingen roll att Jesus har uppstått?

I samband med att jag nyligen läste om en del av Gustaf Wingrens böcker var jag i Atlanta, Georgia, för att föreläsa om Karl Barths roll i 1920- och 1930-talens Tyskland. Söndagsgudtjänsten firade jag i Ebenezer Baptist Church, den kyrka Martin Luther King, Jr., var pastor i. Enligt Wingren representerar både Barth och baptismen en reducering av Guds närvaro till kyrkan och det inre livet. Man saknar en skapelseteologi. Man ser inte Guds skapande handlande i skapelsen och har därför i sin teologi ingen plats "för skapelsen, vardagsjobbet och samhället."

Barth on the "Wholly Other" as paganism

Last Sunday was the 123rd anniversary of Karl Barth's birth. Here is one quote from his Church Dogmatics which have followed me for over 25 years and definitively did chaken my view of God ever since.