kyrka

Vad är teologi?

Det kan inte ha undgått någon att teologiämnet är starkt ifrågasatt i Sverige idag. Det anses vara på gränsen till ovetenskapligt och konfessionellt. Det skall bygga på objektivitet och neutralitet. Det skulle bli spännande om vi lät samma kriterier också gälla feministisk, ekonomisk och sociologisk forskning. Alla dessa vilar ju också på konfessionella antaganden. (se ex. Roland Nelsons "Economy as Religion" och John Milbanks "Theology and Social Theory") Men okej nu är det spelreglerna.

Gästblogg av Jan Eckerdal

Men anledning av en liten diskussion kring ett annat blogginlägg, bad vi Jan Eckerdal att ge några postsekulära perspektiv på folkkyrkan. Jan arbetar med en avhandling kring just det ämnet.

Att inte göra skillnad

"Jag är barnsligt förtjust i att vi samtalar med varandra. Ska vi ändå tillbringa evigheten tillsammans kan vi lika gärna börja prata nu." Med de orden slutar Jonas Gardell den kristna dagstidningen Dagens samtal mellan honom och Sfefan Swärd. När jag läste det samtalet blev jag stolt över ledaren i den rörelsen jag tjänar som pastor.

The Church is itself (or is meant to be) an ekklesia, a sphere were politics proper happens. ... Is Cavanaugh's view of the Church social and bodily enough?

Medlemskap och förbund

Tobias kommenterade Fredriks inlägg om medlemskap som överlåtelse till varandra i relationer med en fråga om det bör finnas ett mer formellt sätt att bekräfta och/eller visa sin överlåtelse.

Skulle man kunna återta det gamla ordet förbund och koppla det tydligare till dopet?

Medlemskap - i vad?

Medlemskap är den stora frågan just nu inom Evangeliska Frikyrkan. Det är många frågor som kommer in i detta. Vilka är församlingen och hur vet man vilka som är med? Vilka ska få vara med och bestämma? I föreningsmodellen har alla samma rösträtt. Kan man rösta om teologi? En annan fråga i sammanhanget är vad man kan ställa för krav på en medlem i en frikyrka. Den stora frågan måste väl ändå vara hur hjälper vi varandra att vara trogna efterföljare till Jesus? Inte hur många vi är eller vilka gränser vi har. Frågan blir mycket mer spännande om den riktas mot det vi längtar efter.

Det offentliga medlemskapet

Stefan Swärds blogg pågår en intensiv (eller det var kanske överdrivet - det är mest ryggdunkningar för hans frispåkighet) diskussion om att Saron i Göteborg har omdefinierat sitt medlemskap (se artiklar i Dagen 20/4 och 21/4). Deras omdefinition får konsekvensen att praktiserande homosexuella kan bli medlemmar om de som alla andra är villiga att börja resan mot Kristus. För deras del är kanske den svåraste resan att avstå från ett sexuellt samliv.