människosyn

Ekonomisk människosyn

Min son har, som allmänbildning, just börjat läsa en grundkurs i nationalekonomi . De börjar med mikroekonomi. Redan från början får de veta att nationalekonomi är mer likt fysik än det är likt andra samhällsvetenskaper. Den grundläggande enheten är den rationellt nyttomaximerande individen. I varje situation finns det alltid ett val som är bättre än ett annat. Utifrån dessa antagande kan man sedan bygga upp matematiska modeller av verkligheten som kan förutsäga den ekonomiska utvecklingen.