medlemskap

Medlemskap... igen

För ett tag sedan diskuterades det medlemskap här på bloggen (Fredrik, Kalle).

Medlemskap och förbund

Tobias kommenterade Fredriks inlägg om medlemskap som överlåtelse till varandra i relationer med en fråga om det bör finnas ett mer formellt sätt att bekräfta och/eller visa sin överlåtelse.

Skulle man kunna återta det gamla ordet förbund och koppla det tydligare till dopet?

Medlemskap - i vad?

Medlemskap är den stora frågan just nu inom Evangeliska Frikyrkan. Det är många frågor som kommer in i detta. Vilka är församlingen och hur vet man vilka som är med? Vilka ska få vara med och bestämma? I föreningsmodellen har alla samma rösträtt. Kan man rösta om teologi? En annan fråga i sammanhanget är vad man kan ställa för krav på en medlem i en frikyrka. Den stora frågan måste väl ändå vara hur hjälper vi varandra att vara trogna efterföljare till Jesus? Inte hur många vi är eller vilka gränser vi har. Frågan blir mycket mer spännande om den riktas mot det vi längtar efter.

Det offentliga medlemskapet

Stefan Swärds blogg pågår en intensiv (eller det var kanske överdrivet - det är mest ryggdunkningar för hans frispåkighet) diskussion om att Saron i Göteborg har omdefinierat sitt medlemskap (se artiklar i Dagen 20/4 och 21/4). Deras omdefinition får konsekvensen att praktiserande homosexuella kan bli medlemmar om de som alla andra är villiga att börja resan mot Kristus. För deras del är kanske den svåraste resan att avstå från ett sexuellt samliv.