metaforer

Bilder, symboler och språk

Sen jag var på Frizon har jag gått och funderat på en vanligt förkommande metafor i frikyrkliga lovsångstexter. Vi sjunger mycket om "hjärtat". Det är helt klart att det är en biblisk metafor. Hjärtat är väsentligt i en biblisk terminologi. Men metaforer hänger inte i luften utan fungerar alltid i det sammanhang som de används. Fundera på följande rader från en lovsång. "Lär mig förstå med hjärtat" Vad betyder det?