mission

Hittade en artikel av John H. Yoder i mina gömmor. Han funderar där på om kyrkan har något att säga till en annan värld. (och till min lycka är den andra världen i den korta arikeln tonårskulturen...) Han tar upp tre problem med kyrkans sätt att relatera till andra kulturer/världar.

Hauerwas och Kerr

Hauerwas möter kritiken från Nathan Kerrs Christ, History And Apocalyptic (2008) i artikeln "Beyond the Boundaries: The Church as Mission" i Viggo Mortensen and Andreas Osterund Nielsen (red), Walk Humbly with the Lord: Church and Mission Engaging Plurality (Eerdmans, 2010), som går att läsa på google books. Arne har också en artikel i denna bok.

Nathan Kerr och Halden Doerge om kyrkan, uppdaterad

I en nyligen publicerad blogg skriver Nathan R. Kerr, Ry O. Siggelkow och Halden Doerge (Inhabitatio Dei) 13 teser om kyrkan. De lyfter fram många bra poänger, men jag undrar om deras teser samtidigt är ett steg tillbaka till/mot en mer kroppslös och osynlig kyrka. Det vore spännande att få höra dina synpunkter. Blir kyrkan bara synlig i och/eller finns bara kyrkan i vissa ögonblick (av försoning) i deras teser? Är det så teserna skall tolkas?

Kyrkans isolering

Sitter i mitt avhandlingsarbete och läser en bok från 1954 av Erik Sollerman. En mycket framsynt och duktig skribent. Boken heter "Kyrkan i världen och världen i kyrkan". Ett litet citat om vad kyrkans isolering gör med henne. "Det är därför kyrkan så ofta måste hålla sig med specialister, som översätter hennes språk, så att det kan förstås av direktörer, intellektuella och knuttar." Det är ett citat, men som alltid hos honom står det aldrig var det är hämtat och denna gång inte heller vem som skrivit eller sagt det. Men det är intressant ändå.

13You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled under foot. 14You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. 15No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house.