nåd

Nådens dimensioner

Nådens dimensioner

När vi debatterar Guds nåd talar vi ibland om "verklig" nåd eller "total" nåd. Vi vill betona att vi sannerligen är för Guds nåd. Men vad som menas med "verklig" och "total" kan ofta vara olika saker. I denna blogg diskuterar jag gåvans olika dimensioner och vad de kan lära oss om olika förståelser av Guds nåd.

Varför Guds gåva?

Varför Guds gåva?

Varför är gåva en sådan central teologisk kategori? Och vad är det för gåva som Gud ger? Några tankar om Guds nåd.

On hating writing

Kim Fabricius has a nice piece on writing in a little comment to a recent discussion on F&T about the way Barth changed as he was writing his dogmatics and a famous remark from Foucault concerning writing: