onyttan

Man med käpp

Jean Vanier: "Detta är min vision för våra kyrkor: att de blir platser som präglas av tillhörighet och delande.”

Den ömsinta onyttan

Händer som sträcks ut mot varandra

Vilken är vår djupaste kallelse och vision som kyrka och kristna? Är det att försöka övervinna dödlighetens alla begränsningar? Eller är det att bryta isoleringens gissel?

Den goda onyttan

Flyga drake

En av nyttans stora myter är denna: att vi kan och måste ha kontroll, att det är upp till oss att skriva vår egen historia eller att bygga Guds rike. Den kristna berättelsen hävdar något annat.

Tio teser till onyttans lov

Den mest djupsinniga och tankeväckande text som någonsin skrivits om onyttan ur ett kristet perspektiv är Jacques Elluls meditationer över onyttan i Politique de Dieu, politiques de l'homme (1966; The Politics of God and the Politics of Man, 1972).