politik

Splittrar invandringen kyrkan?

Min fråga är: vem är det som splittrar kyrkan på riktigt?

Vi var närmare 350 pastorer och ledare i olika svenska kyrkor som skrev ett upprop mot vad vi uppfattade som en växande rädsla mot invandrare. En av de mer märkliga invändningarna var att vi fick höra att vi splittrade kyrkan.

"Invandrarna" - det eviga problemet?

Invandring

"En enkel slutsats man kan dra ... är att det knappast finns någon undre gräns där kritikerna av invandring kommer att bli nöjda. Även om Sverige bara tog emot 200 flyktingar om året..."

The ultimate politic

I mean, that may not sound like much, but I think it is the ultimate politic.

I say in a hundred years, if Christians are known as a strange group of people who don't kill their children and don't kill the elderly, we will have done a great thing.

Fördöma religiös politik?!

Dagen rapporterar idag om att kyrkornas världsråd, Vatikanen och Evangeliska Alliansen har kommit överen som etiska riktlinjer för missionärer. Det är intressant eftersom etiken här blir en slags allmän hållning som dras ur ett teologiskt sammanhang. En slags allmän etiskt hållning. Det intressanta är ändå hur teologisk färgad en av riktlinjerna är. Det handlar om riktlinjen om religionsfrihet. Det lyder

Mer om den muskulösa liberalismen

Josef Bengtsson uppmärksammar på ett mycket intressant sätt Andreas Johansson Heinös artikel i SvD om Camerons muskulösa liberalism. Båda två mycket intressanta artiklar.

Den "muskulösa" liberalismen

"David Cameron efterlyser en mer aktiv muskulär liberalism, där lika rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati aktivt upphöjs till en starkare nationell identitet."

”Under de senaste 15 åren har det socialdemokratiska partiet mer varit ett museum över en framgångsrik historia, än ett levande parti.” Ungefär så sa SSU:s ordförande i morgonprogrammet på TV 4 förra lördagen. Kunde de orden lika gärna ha sagts om det som kom att kallas svensk frikyrkorörelse? Jag tror det. Är en del av kyrkornas kris i vårt land just detta att vi lever på ”fornstora dar” – som ett museum med glasmontrar där pokalerna står välputsade och vackra att titta på. Gång på gång träffar jag människor som ger uttryck för det.

Nya böcker

Nästa bok i serien

När staten kräver tillbedjan

Jag är förbannad. Jag har precis sett Existens om kristna irakier som inte får stanna. Jag känner några irakier personligen och deras situation som inte heller får stanna (iofs. är de muslimer). Jag vet att de inte kommit för att de vill ha en skön tid i Sverige. De flyr från en ohållbar situation. Ledsen Tobias Billström så fantastiskt är inte vårt land trots alliansen. Billström hänvisar bara hela tiden att det är en rättsäker process.

Ny (för mig iaf) intressant sida!

Hittade en ny intressant sida där statsvetaren, Magnus Hagevi, som forskar om religion och politik bloggar. Han hade också en intressant artikel där om den postsekulära generationen.