Robert Putnam

Min kollega Tomas Lindgren är en framstående expert på religiöst motiverat våld (se t ex hans bok Fundamentalism och helig terror). Han tillbringar en stor del av sin tid i Indonesien och har intervjuat många som på olika sätt varit delaktiga eller drabbats av så kallade religiösa konflikter. Just nu leder han en extremt populär sommarkurs som gått några år med titeln "Religion, fundamentalism och våld". Men han skulle också vilja utveckla en kurs med en titel som "Religion, icke-våld och fredsbyggande".

Har kristen tro och kristet församlingsliv någon påvisbar effekt på hur människor lever? I höstas kom den senaste stora samhällsvetenskapliga boken om religion i USA, baserad främst på två stora empiriska studier (som tidigare nämnts på denna blogg). Materialet presenteras i en tegelstensvolym med titeln American Grace: How Religion Divides and Unites Us och är skriven av Robert Putnam, en av världens idag främsta och mest inflytelserika samhällsvetare, och David Campbell.

Higher civic participation:
"It's not faith that accounts for this. It's faith communities."

Harvard University professor Robert Putnam and University of Notre Dame scholar David Campbell is presenting their forthcoming study on how religion in America is reshaping civic and political lives. Daniel Burke at Religion News Service reports: