samhälle

Svend Brinkmann (tv) och Byung-Chul Han (th)

Riskerar vi i våra kyrkor idag att förvandla evangelium till marknadsföring för en slags "positivitetskultur" som ska få oss att "må bra", när den i själva verket skapar ensamhet, vilsenhet och trötthet?

Jeppe Bach Nikolajsen, The Distinctive Identity of the Church

 The task that lies before the church in the Western world is to recapture a profound understanding of its own distinctive identity ... Mission must determine the life of the church in the world.

"Invandrarna" - det eviga problemet?

Invandring

"En enkel slutsats man kan dra ... är att det knappast finns någon undre gräns där kritikerna av invandring kommer att bli nöjda. Även om Sverige bara tog emot 200 flyktingar om året..."

William Cavanaugh, Theopolitical Imagination

Is a theologically informed vision of politics, a vision that can help the church to break out of its captivity to myths of modernity, possible? The Catholic and Radical Orthodoxy theologian William Cavanaugh believes so.

Religionens offentlighet

Man vill inte tjäna stater utan en gud.

Det har börjat hetta till lite nu i den svenska debatten om religion. Men som tur är så är det lite mer nyanserade skribenter som får utrymme.

Ekonomer och humanister

SvD har en mycket intressant understreckare om ekonomers brist på humanistisk bildning. Bildning ingår för övrigt alltmer sällan i den uppgift Universiteten uppfattar sig ha. Eventuellt kan det ha något med den förda politiken att göra... Det handlar istället om utbildning som skall vara anställningsbar. Nyttighet är honnörsordet. Bengt Kristensson Uggla skriver om en rapport från Stanford som visar att detta perspektiv faktiskt är kontraproduktivt.

Teologer och samhällsanalys

Nyligen lyssnade jag på den akademiska superikonen Judith Butler på American Academy of Religion i San Fransisco. Hon talade inför en jättepublik om de olika gatuprotesterna över världen och fick stående ovationer. Jag har svårt att se att hon sa något substantiellt.

2003 gav Libris och Johanneskyrkan utan en liten bok av John Howard Yoder i svensk översättning med titeln Liv i församlingen. I den diskuterar han fem kristna församlingspraktiker: dop, nattvard, församlingsmötet, det gemensamma praktiserandet av Andens gåvor och ömsesidig förmaning. Sådana praktiker konstituerar kyrkans liv i världen.

Dilsa Demirag-Sten och jag

Hej, hallå bloggen. Nu var det ett tag sedan. Men jag måste bara skriva att jag har blivit vän med Dilsa. Hon vet inte om det. Men så är det. Ibland tycker jag hon skriver konstiga saker om religion och religiösa företeelser. Jag tycker fortfarande hon är blind för sin egen position. Som om om den liberala politiska övertygelsen skulle vara neutral... konstigt för i så fall är det den enda. Men jag har insett att vi är överens om hur statens relation till de religiösa (vilka nu det är) skall se ut - fri och obunden. Och det är precis det jag ofta försöker påpeka.

Idrottens natur

De senaste veckorna har det samtalats och reflekterats en hel del över Patrik Sjöbergs mycket starka och viktiga berättelse om sexuella övergrepp som hans styvpappa och tränare begick. Samtalet är enormt viktigt för att lyfta fram och belysa problem som finns inom olika sektorer i samhället. Men det finns ett område som det inte ställts några frågor om denna gång. En fråga som var het när samma avslöjande gjordes inom den Romersk Katolska Kyrkan.