sociala konstruktioner

Teknik och teologi?

Nu är det snart dags för pastorer i 3D skriver Dagen idag. Kanon - nu slipper vi ha så många personliga pastorer runt omkring i världen. Vi kan ha några superpastorer som framträder i 3D och förkunnar ett universellt budskap. Det är toppen. Undrar vad som händer med budskapet inkarnation.

Sen när är inte teknik också teologi? Är det inte just såna saker som ändrar teologin?

Sjal eller sambo?

Hade förmånen att kunna lyssna på radio i bilen häromdagen. Det var ett mycket intressant reportage i Studio ett. Det handlade om människors fördomar mot beslöjade kvinnor. Det visar sig nämligen att beslöjade kvinnor möter en hel del våldshandlingar (brett definierat). Som en del av reportaget gjorde de en sk. enkät om vad människor på stan tänkte om beslöjade kvinnor. En kvinna sa då att hon oftast funderar på om de har valt slöja själva eller om det är deras religion om tvingat dom?

Kan vi skapa kön?

Ur en konversation mellan två pojkar på ett dagis: