Stanley Hauerwas

Hauerwas och praktiker

Praktikernas primära funktion är enligt Nicholas Healy inte att forma oss till kristna utan att öppna oss för Gud och det Gud gör i och för världen. De är ”teo-centriska” och inte ”ecclesio-centriska”. Träffar Healys kritik Stanley Hauerwas position?

Som vanligt när Stanley Hauerwas är i farten säger han något provokativt -- och något insiktsfullt. Här är ett utdrag om varför evangelikala församlingar håller på att dö ur en intervju.

The ultimate politic

I mean, that may not sound like much, but I think it is the ultimate politic.

I say in a hundred years, if Christians are known as a strange group of people who don't kill their children and don't kill the elderly, we will have done a great thing.

Hell! We are surrounded!

I am told that I am supposed to be a sectarian fideist tribalist… asking Christians to withdraw from the world. I wouldn’t mind withdrawing, but, hell, we are surrounded. There is nowhere to go.

Hauerwas och Kerr

Hauerwas möter kritiken från Nathan Kerrs Christ, History And Apocalyptic (2008) i artikeln "Beyond the Boundaries: The Church as Mission" i Viggo Mortensen and Andreas Osterund Nielsen (red), Walk Humbly with the Lord: Church and Mission Engaging Plurality (Eerdmans, 2010), som går att läsa på google books. Arne har också en artikel i denna bok.

Självbedrägeri

När jag läste Arnes blogg den 26 november om svensk vapenexport till Sydafrika, kom jag att tänka på hur lätt vi har att hamna i självbedrägeri. Stanley Hauerwas och David B Burrell behandlar detta ämne i en reflektion över Hitlers arkitekt, Albert Speers självbiografi Inside the Third Reich. Att vara medveten beskrivs här som en intränad förmåga att tala ut det vi är medvetna om. Och visst är det ett välkänt fenomen, att det man sätter ord på blir man medveten om på ett helt annat sätt än det som stängs inne och förblir outtalat.

"The problem with this way of thinking is that it makes marriage unintelligible. How do we ever know what we are doing when we promise lifelong monogamous fidelity?"

Om vi ändå är inne på det spåret...

Eerdmans har släppt introduktionen till Hannah's Child - Stanley Hauerwas kommande memoarer - som en pdf-fil. Här är ett litet utdrag:

Det var länge sen...

...vi publicerade något av Stanley Hauerwas. Så håll till godo. Han är inte bara en ilsken teolog med teorier utan en person som har låtit sitt liv med Gud påverka hans syn på tillvaron. Må Gud hjälpa oss att vi drivs av samma patos. Om vad Alzheimer kan lära oss om oss själva och Gud.

Några frågor väcktes när jag häromveckan läste Stanley Hauerwas. Han skriver (från 1981):