*svenska

Bibeln, teologin och kyrkan

Bibeln, teologin och kyrkan

Kyrkans kallelse är att på nytt och nytt igen sätta upp Skriften, såsom man sätter upp en Shakespearepjäs och att göra det kräver andra färdigheter än att vara historiker.

Kevin J. Vanhoozer: Faith Speaking Understanding

Att tolka Bibeln liknar mer att agera i ett drama än att dissekera en råtta.

En sjungande kropp

En sjungande kropp

Gästinlägg av Anton Jonsson: "Det kristna livet måste vittna om ett annat rike, och ett annat sätt att handla. Detta för att det kristna livet inte bara ska bli en kroppslös känsla, något som inte går att ta på."

Michael Polanyi och Esther Meek

Tänk om kunskap handlar mindre om information och mer om transformation, mindre om att begripa och mer om att bli gripen.

I en tillplattad värld

Kyrkoåret, fastan och globaliseringen

Ett grundläggande problem som somliga pekar på när det gäller globaliseringen är att den gör världen platt. Har kyrkoåret och fastetiden något att säga om det?

Hur man vinner en teologisk diskussion

Do not contradict the Bible. Do not interfere with the liturgy. Do not threaten the means of salvation.

William C Placher kommer med en tes om hur man vann teologiska debatter på 200 och 300-talet. Jag tror att de kriterier han menade var verksamma kan lära oss något i dagens teologiska diskussioner.

Hauerwas och praktiker

Praktikernas primära funktion är enligt Nicholas Healy inte att forma oss till kristna utan att öppna oss för Gud och det Gud gör i och för världen. De är ”teo-centriska” och inte ”ecclesio-centriska”. Träffar Healys kritik Stanley Hauerwas position?

Gör inte Metaxas samma sak som han anklagar de "liberala" för: kidnappar Bonhoeffer för sina egna religiösa och politiska intressen?

Man med käpp

Jean Vanier: "Detta är min vision för våra kyrkor: att de blir platser som präglas av tillhörighet och delande.”

Den ömsinta onyttan

Händer som sträcks ut mot varandra

Vilken är vår djupaste kallelse och vision som kyrka och kristna? Är det att försöka övervinna dödlighetens alla begränsningar? Eller är det att bryta isoleringens gissel?