*svenska

Den åttafaldiga vägen till salighet

Citat av Magnus Tunehag från en predikan i Johanneskyrkan 2009-04-19:
"Den väg jag kallar den åttafaldiga saliga vägen (buddisterna har ju en åttafaldig väg!) presenterar Jesus i Matt 5:

Det offentliga medlemskapet

Stefan Swärds blogg pågår en intensiv (eller det var kanske överdrivet - det är mest ryggdunkningar för hans frispåkighet) diskussion om att Saron i Göteborg har omdefinierat sitt medlemskap (se artiklar i Dagen 20/4 och 21/4). Deras omdefinition får konsekvensen att praktiserande homosexuella kan bli medlemmar om de som alla andra är villiga att börja resan mot Kristus. För deras del är kanske den svåraste resan att avstå från ett sexuellt samliv.

...och phronesis betyder...?

...praktisk vishet....

Alltså "korsformad praktisk vishet". Det är något som sitter i händerna. Hur en smed utför sitt hantverk. phronesis kopplar till dygd - en förmåga att göra något på ett skickligt sätt. Korsformade handlingar som blir en del av våra liv.

Jason Goroncy har i bloggen

Postsekulär teologi

Termen "postsekulär teologi" är omdiskuterad. Många teologer menar idag att teologin i moderniteten gjorde ett stort misstag som accepterade att tolka tron inom det modernas villkor (och det gäller även fundamentalistiska anti-reaktioner). Men vad det betyder att inte acceptera den moderna sekulariseringen är dock omtvistat.