*svenska

...och phronesis betyder...?

...praktisk vishet....

Alltså "korsformad praktisk vishet". Det är något som sitter i händerna. Hur en smed utför sitt hantverk. phronesis kopplar till dygd - en förmåga att göra något på ett skickligt sätt. Korsformade handlingar som blir en del av våra liv.

Jason Goroncy har i bloggen

Postsekulär teologi

Termen "postsekulär teologi" är omdiskuterad. Många teologer menar idag att teologin i moderniteten gjorde ett stort misstag som accepterade att tolka tron inom det modernas villkor (och det gäller även fundamentalistiska anti-reaktioner). Men vad det betyder att inte acceptera den moderna sekulariseringen är dock omtvistat.