*svenska

Frikyrka eller inte

Jag tänker inte ursäkta mig för frikyrkliga argument i det ekumeniska samtalet.

I Dagen publicerar idag Björn Cedersjö en debattartikel som manar till att man ska sluta säga "frikyrklig".

En hyllning till kitsch

Most Christian art is and always has been kitsch: that’s what most Christians like. They—we—like it exactly because it’s nuance-free.

Att festa som fasta

Hos antikens ökenfäder var fastan inte någon kroppsföraktande självförnekelse. Tvärtom var fastan något man menade var gott för kroppen. ... Kanske kan alltså årets fasta bestå utav fest?

Karl Barth och kristen pacifism

Genom hela den kristna historien har icke-våld och efterföljelse av Jesus hängt samman. Den tidiga kyrkan tog avstånd från våld. Senare skulle munkar och präster inte använda våld. Inte heller kvinnor, som utgjorde åtminstone halva kyrkan. Samtidigt har kyrkan, sedan den blev samhälleligt etablerad, sett våld som en tragisk nödvändighet. Och när delar av den kyrkliga eliten hämtades från den krigande klassen blev våldet uppfattat som något naturligt, även om vissa var undantagna från dess utövande.

Abort och valfriheten

The reason that we are wrestling with this "dilemma" is our infatuation with "choice".

Uncritically worshipped, choice ultimately demands all – we are increasingly infatuated and distracted by this shiny object without questioning the object of our desire for one moment.

Fokusartikel om unga och tro

Fokus har en intressant artikel om unga och tro - "Återuppståndelsen".

I veckan som gick hade jag förmånen att vara inbjuden till en konferens som handlade om civilsamhället och toleransens gränser. Erik Helmersson har skrivit bra om den på ledarplats i DN. Samtidigt var det en del perspektiv som i själva samtalet visade hur svårt det är att diskutera detta.

Jacques Ellul 100 år

Den 16 oktober 1978 hade Roland Spjuth och jag en en flera timmar lång och intensiv diskussion om en bok jag just läst. Vi var mitt uppe i vår första termin av sociologistudier och vår första termin av högskolestudier överhuvudtaget. Bokens titel var The False Presence of the Kingdom (på franska 1963) och författare var Jacques Ellul.

Evangelikal 2.0?

Evangelikal har varit ett ord som på flera sätt är hårt belastat. I media framstår evanglikaler som detsamma som högerkristna. I den teologiska världen främställs de ofta som fideister utan vilja till kritiskt tänkande. Själv har jag ofta tänkt att de frågor som den evangelikala teologin formades runt - bl.a. bibelns auktoritet, missionen och omvändelsen. De frågorna är ju den evangelikala teologin ensamma om. En av de stora problemen som jag har sett det i den evanglikala teologin är att det inte går att enas om en gemensam ecklesiologi i en sådan ekumenisk rörelse.

Ekonomer och humanister

SvD har en mycket intressant understreckare om ekonomers brist på humanistisk bildning. Bildning ingår för övrigt alltmer sällan i den uppgift Universiteten uppfattar sig ha. Eventuellt kan det ha något med den förda politiken att göra... Det handlar istället om utbildning som skall vara anställningsbar. Nyttighet är honnörsordet. Bengt Kristensson Uggla skriver om en rapport från Stanford som visar att detta perspektiv faktiskt är kontraproduktivt.