*svenska

Abort och valfriheten

The reason that we are wrestling with this "dilemma" is our infatuation with "choice".

Uncritically worshipped, choice ultimately demands all – we are increasingly infatuated and distracted by this shiny object without questioning the object of our desire for one moment.

Fokusartikel om unga och tro

Fokus har en intressant artikel om unga och tro - "Återuppståndelsen".

I veckan som gick hade jag förmånen att vara inbjuden till en konferens som handlade om civilsamhället och toleransens gränser. Erik Helmersson har skrivit bra om den på ledarplats i DN. Samtidigt var det en del perspektiv som i själva samtalet visade hur svårt det är att diskutera detta.

Jacques Ellul 100 år

Den 16 oktober 1978 hade Roland Spjuth och jag en en flera timmar lång och intensiv diskussion om en bok jag just läst. Vi var mitt uppe i vår första termin av sociologistudier och vår första termin av högskolestudier överhuvudtaget. Bokens titel var The False Presence of the Kingdom (på franska 1963) och författare var Jacques Ellul.

Evangelikal 2.0?

Evangelikal har varit ett ord som på flera sätt är hårt belastat. I media framstår evanglikaler som detsamma som högerkristna. I den teologiska världen främställs de ofta som fideister utan vilja till kritiskt tänkande. Själv har jag ofta tänkt att de frågor som den evangelikala teologin formades runt - bl.a. bibelns auktoritet, missionen och omvändelsen. De frågorna är ju den evangelikala teologin ensamma om. En av de stora problemen som jag har sett det i den evanglikala teologin är att det inte går att enas om en gemensam ecklesiologi i en sådan ekumenisk rörelse.

Ekonomer och humanister

SvD har en mycket intressant understreckare om ekonomers brist på humanistisk bildning. Bildning ingår för övrigt alltmer sällan i den uppgift Universiteten uppfattar sig ha. Eventuellt kan det ha något med den förda politiken att göra... Det handlar istället om utbildning som skall vara anställningsbar. Nyttighet är honnörsordet. Bengt Kristensson Uggla skriver om en rapport från Stanford som visar att detta perspektiv faktiskt är kontraproduktivt.

Teologer och samhällsanalys

Nyligen lyssnade jag på den akademiska superikonen Judith Butler på American Academy of Religion i San Fransisco. Hon talade inför en jättepublik om de olika gatuprotesterna över världen och fick stående ovationer. Jag har svårt att se att hon sa något substantiellt.

Twighlight och sexualiteten

Idag skriver Corren i sin ledare om den nya Twighlight-filmen och hur många kulturskribenter förfasas över den sexualfientliga hållningen i böckerna och filmerna. Jag är verkligen inte uppdaterad på Twighlight men krönikan sätter fingret på något intressant. Hur vi bara tar över en amerikansk kritik där skyttegravarna ser annorlunda ut än i Sverige. De visar att mot bakgrund av den svenska kontexten så får filmen istället en subversiv sida.

I torsdags hade jag förmånen att delta i en konferens anordnad av Sektor3 och ErstaSköndal Högskola. Det var en innehållsrik dag om ämnen som handlade om civilsamhälle. Jag bidrog med en reflektion över religionsfrihet och om hur den svenska staten tämjt den svenska kyrkan och frikyrkan. Det är på väg att bli en artikel som kommer ut under våren. Men här är det 15 min snabb sammanfattning.

Reflektioner kring reformationsteologi

En av de mest påtagliga förändringar som skett i systematisk teologi sedan jag började läsa detta för 35 år sedan är ropet på att söka sig tillbaka till källorna (resourcement). Detta förnyade katolsk teologi under Andra Vatikankonciliet och idag slår igenom i nästan all teologi: från anglokatolska radikalortodoxa som John Milbank, feministteologer som Sarah Coakley, till pentekostala teologer som Peter Halldorf och Amos Yong läser och diskuterar ökenfäder, Augustinus, o.s.v.