*svenska

Jag har just träffat och lyssnat på (förre) ärkebiskopen Desmond Tutu. Detta är tredje gången jag hör honom live (även om jag inte pratat med honom förut). Han är en fantastisk talare. Med mycket humor och skratt avväpnar han sina lyssnare, samtidigt som han är mycket tydlig och skarp.

Att dras med i drevet

Under de senaste veckorna har det varit ett drev och jagande efter heretiker inom EFK. Ärkeheretikern har blivit utsedd - han heter Jonas Lundström. Jag blev en del av detta drev genom en blogg här på Cruciform. Vi som skriver här har kommit överens om att inte bedriva drev eller hänga ut människor. Jag gjorde det. Jag förstod inte "kraften" i en bloggpost. Jag borde skrivit annorlunda. Vi vill diskutera frågorna som berör kyrkan på ett annat sätt, ur andra perspektiv.

Fredrik fyller 40 år idag den 6 mars. Det är en stor dag. Det vill fira men en blogg-festschrift. Det förtjänar sannerligen denna gigant…

Vem är rädd för Fredrik Wenell?

Livets mening är vänskap och en av Guds största och överraskande gåvor till oss är vänskaper. När jag för några år sedan skulle göra ett jobb åt ett visst sammanhang, så korsades min och Fredriks vägar. Jag minns hur jag tänkte (efter det första telefonsamtalet): vilken sympatisk och ödmjuk person! Att han är begåvad, rapp i tanken, formulerar sig djupsinnigt och tillhör den "ironiska generationen" kan vid första anblicken ingjuta viss respektfull "rädsla". Men det är fullständigt obefogat. Fredriks strävan och längtan är tydlig: nämligen att följa kyrkans och hela världens Herre.

Teologisk metod för framtidens kyrka

En av de viktigaste verk som skrivits om teologisk metod under februari månad år 2000 är Fredrik Wenells, Narrativ teologi & den kristna berättelsens historicitet: En undersökning om George A Lindbecks kultur-lingvistiska metod kan läggas till grund i en evangelikal teologi som den framställs av Alister E. McGrath (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo). Redan längden på titeln visar arbetes vikt. Det slår till och med Spjuths och Rasmussons banbrytande teologiska arbete Kristologiska Perspektiv i antal ord (vi hade bara 20 ord om jag räknar rätt!)

Vi lever i den värld vi ser

Fredrik diskuterade nyligen i en blogg frikyrklig och evangelikal teologis problematiska förhållande till auktoritet. En annan vanlig brist inom samma typer av teologi är ointresse för filosofisk-systematisk reflektion över sitt eget tänkande. Man säger sig bara följa Bibeln.

Ministers are not called to be young

Med anledning av Fredriks högtidsdag – han blir 40 år – vill jag kort reflektera över hans fina gärning som pastor. Det börjar bli ett antal år nu. Det finns förstås många saker som jag skulle kunna säga. Men med hjälp av några ord av Kim Fabricius lyfter jag fram några av Fredriks styrkor.

1. Om att vara pastor och teolog

"Problemet som Stefan Swärd kritiserar grundar sig alltså i att Jonas Lundström har dragit den evangelikala bibelsynen till sin spets."

Tio teser till onyttans lov

Den mest djupsinniga och tankeväckande text som någonsin skrivits om onyttan ur ett kristet perspektiv är Jacques Elluls meditationer över onyttan i Politique de Dieu, politiques de l'homme (1966; The Politics of God and the Politics of Man, 1972).

Mer om den muskulösa liberalismen

Josef Bengtsson uppmärksammar på ett mycket intressant sätt Andreas Johansson Heinös artikel i SvD om Camerons muskulösa liberalism. Båda två mycket intressanta artiklar.