*svenska

Ministers are not called to be young

Med anledning av Fredriks högtidsdag – han blir 40 år – vill jag kort reflektera över hans fina gärning som pastor. Det börjar bli ett antal år nu. Det finns förstås många saker som jag skulle kunna säga. Men med hjälp av några ord av Kim Fabricius lyfter jag fram några av Fredriks styrkor.

1. Om att vara pastor och teolog

"Problemet som Stefan Swärd kritiserar grundar sig alltså i att Jonas Lundström har dragit den evangelikala bibelsynen till sin spets."

Tio teser till onyttans lov

Den mest djupsinniga och tankeväckande text som någonsin skrivits om onyttan ur ett kristet perspektiv är Jacques Elluls meditationer över onyttan i Politique de Dieu, politiques de l'homme (1966; The Politics of God and the Politics of Man, 1972).

Mer om den muskulösa liberalismen

Josef Bengtsson uppmärksammar på ett mycket intressant sätt Andreas Johansson Heinös artikel i SvD om Camerons muskulösa liberalism. Båda två mycket intressanta artiklar.

Den "muskulösa" liberalismen

"David Cameron efterlyser en mer aktiv muskulär liberalism, där lika rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati aktivt upphöjs till en starkare nationell identitet."

Joel Halldorf hade i tisdagens nummer av Dagen en mycket intressant artikel om myten om det religiösa våldet. Han bygger bland annat på William T. Cavanaughs bok med samma namn. Vill du se nåt mer av Cavanaughs spännande författarskap kan du exempelvis läsa Bengt Rasmussons sammanfattning av Theopolitical Imagination.

Se historien doxologiskt

To See History DoxologicallyFör er som gillar Yoder och radikalreformatorisk teologi kommer snart Alex Siders nya bok ut:

Har precis börjat undervisa en kurs på Linköpings Universitet. Spännande att få möta studenter som vill mycket olika med sin utbildning - präster, lärare, allmänt intresserade. Jag har placerat in kursen i nån slags kontext av mötet mellan kristen tro och de omgivande kulturer. Det utgår från tanken alla identiteter formas i relation till andra sammanhang.

Vad innebär det att vara teolog?

Jag kan varmt rekommendera Kim Fabricius bok Propositions on Christian Theology: A Pilgrim Walks the Plank. Som titeln antyder skriver han tio teser om olika ämnen som t ex treenigheten, synd och om att vara teolog. Boken fungerar både som en sorts introduktion till kristen tro för troende. Men jag tror också att man skulle kunna göra "alpha"-kurs av den.

Svinalängorna - en predikan

Var och såg filmen Svinalängorna härom kvällen. Det var en omskakande film och det märktes tydligt att jag inte var ensam om att vara djupt berörd. Jag tror aldrig att jag lämnat biosalongen tillsammans med en så tyst och förmodligen reflekterande publik. Filmen handlar om hur det är att växa upp i en familj där alkoholen är gud och vilka spår det sätter djupt i människors liv. Inom narrativ psykologi hävdar man att vi utvecklar det själv som våra berättelser kräver oavsett om vi blir hjälten eller martyren.