teologisk metod

Hur man vinner en teologisk diskussion

Do not contradict the Bible. Do not interfere with the liturgy. Do not threaten the means of salvation.

William C Placher kommer med en tes om hur man vann teologiska debatter på 200 och 300-talet. Jag tror att de kriterier han menade var verksamma kan lära oss något i dagens teologiska diskussioner.

Är metoder en avgud?

Idag har jag suttit och läst Chris K. Huebners avhandling Unhandling history: anti-thoery, ethics, and the practice of witness. Eller rättare sagt jag har främst ägnat mig åt kapitel fem. Där behandlar han John H. Yoders metod. Huebner menar att centralt för Yoder är vad han kallar för "non-possessive mode of enquiry". Poängen med den är att kyrkan aldrig äger historien eller vägen framåt. Det Gud gör i historien kan bara tas emot som gåva och är därför inget vi förfogar över.

Reflektion över Erwin McManus

Livet handlar i högre grad än vad vi tror om rätt handfasta saker: sätta mat på bordet, ta hand om sina nära och kära och att i allt detta leva ett liv i Kristi efterföljd.