teologisk tolkning

Kevin J. Vanhoozer: Faith Speaking Understanding

Att tolka Bibeln liknar mer att agera i ett drama än att dissekera en råtta.

Man får inte tillämpa Bibeln?!

David Yeago har skrivit en intressant artikel om bibelsyn ("The Bible"). Han ger i den ett intressant exempel på hur exeges kan se ut om man utgår från hans syn på Bibeln (85-92). Han nämner att i den lutherska tradition som han tillhör läses 1 Kor 4:1–2 som direkt tilltal till personer som ordineras: ”Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig.” Hur skall denna praxis förstås?

I artikeln ”The Bible” (2001) menar David S. Yeago att i kyrkans historia har Bibeln sällan lästs som en platt yta utan olika texter har fått olika vikt (78). Det finns ett centrum – Jesus – och en periferi. Samtidigt görs anspråk om enhet. Hur man förstår den enheten får konsekvenser för hur man ser på Bibeln som norm för kyrkan. Ofta uppfattas anspråk på enhet som en sorts fundamentalistisk relik i ljuset av all historisk-kritisk forskning som klargjort motsättningar och spänningar även om de ofta har överbetonats.

Några frågor väcktes när jag häromveckan läste Stanley Hauerwas. Han skriver (från 1981):

Vem kan förstå Bibeln?

Hilarius av Poitiers lär ha sagt:

Jason Goroncy har i bloggen