tolerans

Gästfrihet bortom toleransen

Gästfrihet

Vad är det som sätter prägeln på det ”bordsskick” som Jesus praktiserar? Det ord som bäst fångar in vad det handlar om är ordet ”gästfrihet”, dvs. ”främlingskärlek”. 

Har precis börjat undervisa en kurs på Linköpings Universitet. Spännande att få möta studenter som vill mycket olika med sin utbildning - präster, lärare, allmänt intresserade. Jag har placerat in kursen i nån slags kontext av mötet mellan kristen tro och de omgivande kulturer. Det utgår från tanken alla identiteter formas i relation till andra sammanhang.