ungdom

Fokusartikel om unga och tro

Fokus har en intressant artikel om unga och tro - "Återuppståndelsen".

Hittade en artikel av John H. Yoder i mina gömmor. Han funderar där på om kyrkan har något att säga till en annan värld. (och till min lycka är den andra världen i den korta arikeln tonårskulturen...) Han tar upp tre problem med kyrkans sätt att relatera till andra kulturer/världar.

"Eliten av kristen ungdom"

En lägerdeltagare från Örebro Missionens 12:e riksläger 1943 om vilken typ av ungdom som var på lägret:
"Lägerfamiljen, man sammanväxer med en sådan sällsam sommarvecka, måste utgöra i stort sett eliten av kristen ungdom, vars mest markanta drag är: oförställdhet och naturlighet i umgänge och väsen, sund glädje och renhet."
Lägerchefen uttalar orden: "Det är en livsmogen och sansad ungdom som samlats här." Dessa citat hämtar Missionsbaneret från Eskilstuna-Kuriren midsommarafton samma år.