Abort och valfriheten

The reason that we are wrestling with this "dilemma" is our infatuation with "choice".

Abort och valfriheten

Mycket intressat artikel om abort och feminism av Madeleine Teahan i The Guardian. Hon skriver bl.a. om det fria valet: "The reason that we are wrestling with this "dilemma" is our infatuation with "choice". Infatuation is not a place where reason holds much sway: a man infatuated by a woman is obsessive and devoted; he offers her an unswerving, creepy reverence, without really understanding her at all. So it is with "choice". Uncritically worshipped, choice ultimately demands all – we are increasingly infatuated and distracted by this shiny object without questioning the object of our desire for one moment."

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (2)

  • anonymous
    Daniel Berg (ej verifierad)

    En skarp analys. Det är ju inte så ofta man läser något liknande i svenska dagstidningar, tyvärr.

    Man kan fundera över vad en fullt ut modern människa egentligen tror på. Det som blir kvar är kanske inget annat än viljan. Men frågan är vad denna vilja egentligen är för något. Är det inte ett tomrum, ett vakuum? Det innebär i så fall att den fullt ut moderna människan är en nihilist.

    apr 23, 2012

Kommentera