Jacques Ellul, 6 januari 1912 - 19 maj 1994

Jacques Ellul

Jacques Ellul, 6 januari 1912 - 19 maj 1994

"Det största problemet för en kristen idag är inte att veta hur han ska handla. (...) Det som betyder något är att leva, inte handla. I den här världen är detta en revolutionär inställning, ty världen vill bara ha (nyttiga) handlingsprogram och inte alls ha livet."

Guds närvaro i modern tid, Örebro: Libris, 1981, s 92-93.
Citet är valt av Josef Mörnerud.

Bild för Bengt Rasmusson

Av Bengt Rasmusson

Bengt Rasmusson är teolog, förläggare och mediakonsult.

Bengt Rasmusson is a theologian, publisher and a media consultant.

Kommentera